Jednání s občany

V sobotu 6.června 2020 jsme se na střelnici Hliník sešli se zástupcem občanů panem Janem Gajdáesem a městským zastupitelem panem Igorm Juričkem (Piráti) jenž je předkladatelem petice, abychom se společně pokusili najít řešení situace okolo odhlučnění střelnice. Během jednání jsme zástupcům předložili smlouvy s Celní správou a Cizineckou policií, jakož i další dokumenty, balistické zprávy, dokumentaci hlukových zkoušek atd. a předběžně jsme se dohodli na dílčích změnách, které by měly vést ke snížení hluku a zvýšení bezpečnosti v okolí střelnice tak, abychom se co nejvíce přiblížili všeobecné spokojenosti. Hlasy občanů bereme velmi vážně. Na základě schůzky jsme se prozatím dohodli na následujících bodech:

1) Zajištění informačních cedulí pro cyklisty na cyklostezce tak, aby byli informování o faktu, že projíždějí okolím střelnice a nelekli se v případě náhlé hlasité rány.
2) Uzavření vstupní brány v době provozu střelnice, aby se zabránilo možné náhodné návštěve např. dětí, na střelnici
3) Úpravě střeleckého stanoviště protihlukovou izolací, které bude realizováno do 14 dní. Stavební materiál je již připraven a čeká se na montáž.
4) Vzhledem k tomu, že hluk se údajně zvýšil díky ostranění protibrokových panelů a pokácením stromů v závislosti na výstavbě dálnice, jsme se domluvili, že pan Juriček zjistí harmonogram výstavby dálnice
a jak velké budou protihlukové bariery vystavěny na dálnici. Jsme přesvědčeni, že po instalaci těchto barier se hlučnost ze střelnice podstatně sníží.
5) Na základě zjištění harmonogramu a úpravě střeliště by jme měli společně posoudit další kroky.

Na schůzce jsme si také vyjasnili jednotlivé postoje jak občanů, tak nás jako provozovatelů a věříme, že se podaří dosáhnout kompromisního řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.
Zároveň bychom rádi poděkovali za vstřícný přístup zástupců Pirátské strany, kteří se zchůzky zúčastnili a umožnili nám tímto způsobem otevřít s občany plodnou diskuzi. Do této chvíle totiž probíhala veškerá jednání bez naší účasti, tedy výhradně na politické úrovni. Zatím jsme neměli možnost předložit ani podklady, ani argumentovat a ani jsme nevěděli, co přesně občany trápí.