Vyjádření společnosti Perifokus k pořadu Černé Ovce ze dne 10.1.2022

Společnost Perifokus se silně ohrazuje vůči způsobu jakým Česká Televize reportáž směrovala a zároveň i k velké části jejího obsahu a to v několika bodech, které sice byly částečně v pořadu zmíněny, ale pouze takříkajíc “pod čarou”.

 

Odůvodnění a jednotlivé postřehy z reportáže

Redaktorka hned na začátku zmínila zranění pracovníka společnosti SUEZ díky odletu ze střelnice, zároveň zde bylo, pro jistotu, 2x zdůrazněno, že se tato událost stala. Událost je datována do roku 2015, tedy před sedmi lety a především před působením firmy Perifokus s.r.o. na této střelnici. Z tohoto důvodu se k incidentu nemůžeme vyjadřovat, protože o něm nemáme žádné potvrzené informace a neznáme ani výsledek šetření. Vše jsou z našeho pohledu pouze informace z druhé ruky.

– Společnost Perifokus v době převzetí střelnice do správy provedla úpravy k zvýšení bezpečnosti a nechala balistikem vypracovat novou balistickou zprávu, která byla zcela bez závad.

– Žádný podobný incident se za dobu naší působnosti na střelnici Hliník neopakoval což jasně svědčí o tom, že provedená opatření byla účinná.

 

  • Fotografie sanitky a policejních aut, která byla v reportáži použita souvisí s jinou záležitostí, kde na vině byl pouze samotný střelec a to policista ve výcviku pod vedením instruktora PČR. Žádná bezpečnostní opatření z naší strany mu nemohla zamezit. Šlo pouze o lehké povrchové zranění nohy.
  • V reportáži jste mohli vidět, jak pan Uhrin vytahuje ze zdi projektily, které jsou defacto neporušené ač kontrolní orgány PČR i balistik uvedli, že nebylo možné střely ztotožnit se zbraní kvůli jejich deformaci.
  • Dalším bodem je úryvek ze zasedání obecního zastupitelstva, kde pan Jaroslav Zabavík přednáší své dojmy z pohledu držitele ZP z návštěvy střelnice. Zde je nutno uvést, že společnost Perifokus eviduje veškeré údaje o zbraních a střelcích (tedy návštěvnících střelnice) a to nad rámec toho, co jim ukládá provozní řád a zákon. V tomto bodě je tedy jeho vyjádření zcela lživé. Konkrétně totiž do knihy střeleb vždy zaznamenáváme jméno a příjmení, číslo zbraně, ráži, číslo ZP a nad rámec povinnosti také počet vystřelených nábojů. Střelnice je komerční a tedy v podstatě ano, kdo přijde, má zbrojní průkaz, má zbraň a průkaz zbraně, seznámí se s provozním řádem, který je k nahlédnutí jak v budově, tak je vyvěšen i přímo na střelišti a svým podpisem stvrdí, že se s ním seznámil. souhlasí a bude jej dodržovat, tak může střílet. Stejně jako je tomu na kterékoliv jiné střelnici.
  • Dále zde můžete vidět poštovní doručovatelku, která tvrdí, že v sídle společnosti firma Perifokus s.r.o. nesídlí. Z důvodu ušetření provozních nákladů máme sídlo virtuální. Což je běžná praxe. Avšak na všech státních institucích i na našich webech jsou uvedeny oficiální provozovny, včetně adres a kontaktů. Oficiální písemnosti jsou doručovány do datové schránky. Provozovny máme dvě. V Ostravě a ve Frýdku-Místku.
  • V pořadu byl také ukázán “prostřílený” plot za dopadovou plochou. Zde musíme podotknout, že plot na místě stojí 60 let, tedy dlouho před opatřeními, která zamezila případným odletům a je tedy pravděpodobné, že k nim v minulosti docházelo. Ovšem opět, ne za doby našeho působení. Dále na detailních záběrech ČT bylo zcela zřejmé, že díry v plotě jsou značně zarezlé, tudíž jejich vzniku nemohlo dojít v poslední době. Také je zajímavé, že ač reportérka zmínila, že do areálu nebyli vpuštěni, detailní záběry ukazují, že v areálu byli. Prohnutí plechu po průstřelu to jednoznačně dokazují. Tím porušili nejen náš zákaz, ale hlavně provozní řád střelnice.

 

Důvod vzniku pořadu

Cílem „reportáže“ je zjevně střelnici zlikvidovat což je dlouhodobým úsilím několika občanů, kteří si postavili domy blízko střelnice a vadí jim hluk. Před příjezdem nás ČT telefonicky kontaktovala s tím, že s námi chce udělat rozhovor ohledně hluku ze střelnice, nicméně během natáčení pravděpodobně ČT zjistila, že hluková měření jsou zcela v normě ať už povinná (dvě hlukové studie), či ta, která si nechali udělat stěžovatelé nezávisle (hygiena). Z tohoto důvodu se zřejmě ČT vrátila k jiné záležitosti, kterou se zabývala již v roce 2016, tedy před tím, než byly provedeny úpravy a než získala společnost Perifokus střelnici do správy.  Co se hluku týče, měření se provádějí u paty nejbližších obytných domů. Zmíněny jsou zde sice přilehlé zahrádky, ale ty vznikly daleko později než střelnice, nejedná se o obytné domy a v době jejich “vytvoření” byli tehdejší nájemci spraveni o tom, že je zde střelnice a tudíž hluk.

Tehdy ovšem zahrádky sloužily k pěstování zeleniny, ne k rekreaci a tak s tím všichni budoucí nájemci souhlasili. Doba se změnila a nyní si noví majitelé na hluk stěžují. Nejedná se o první reportáž ČT, která je proti střelnici namířena. V roce 2016 v podstatě proběhla stejná reportáž, ale o poznání objektivnější avšak i ta byla plná dojmů a pocitů namísto podkladů a důkazů. Ani v této reportáži se nikdo neobtěžoval hovořit s balistikem.

Povšimněte si, že ČT a její redaktoři ani většina „účinkujících“ nemá pro svá tvrzení žádné reálné podklady či důkazy, které by alespoň částečně dokázaly uvedená tvrzení. Vycházejí pouze z dojmů a pocitů a spoléhají na sílu veřejného mínění. Nikde se neobjevila balistická zpráva, hluková studie, lékařská zpráva, protokol ani cokoliv co by situaci jakkoliv podložilo. Jediné co je zde vidět jsou díry v omítce a plotu bez jakéhokoliv dalšího zkoumání, bez vyjádření balistika, který je pro tuto situaci tím nejpovolanějším. Z našeho pohledu se jedná jen o další kolo tlaku na město, který již probíhá řadu let a ke kterému nyní několik jedinců zneužilo důvěřivost redakce České Televize.

Pořad Černé ovce se v tomto případě postavil k věci zcela bulvárně, bez ověřování faktů a celá „reportáž“ si nezadá s články s titulních stránek předních bulvárních deníků. Podklady a důkazy jsou pak na úrovni debaty štamgastů u piva v restauraci čtvrté cenové skupiny.

 

Vyjádření k videím použitých v reportáži

Zmíněná videa vznikla za účelem zviditelněním se několika jedincům, kteří přes to, že byli seznámeni s provozním řádem střelnice jednali v jeho rozporu. O této skutečnosti jsme se dozvěděli, až byla videa prezentována na sociálních sítích. Ve videích bylo použito logo firmy provozující střelnici a to zcela bez vědomí provozovatele. Autoři videí byli velmi důrazně upozorněni, že jednali v rozporu s provozním řádem střelnice a po dobu posledních dvou let v této činnosti nepokračují. Provozovatel střelnice přijal opatření, která vylučují, aby k těmto či podobným excesům v budoucnu docházelo – pořízení kamerového systému se záznamem a on-line přenosem provozovateli.

 

Budoucí preventivní opatření

Během našeho působení na střelnici Hliník jsme provedli mnoho dalších úprav pro zajištění vyšší bezpečnosti a snížení hlučnosti. Namátkou odhlučnění střeleckých postů polystyrénem, který zabraňuje rezonanci plechových částí, stavbu dvou dalších ochranných valů, navýšení plotu nad dopadištěm o pletivo proti případným fragmentům střel, atd. Bezpečnost je pro nás naprostou prioritou. Přes všechna tato opatření jsme neustále bombardování kontrolami “na udání” z rozličných institucí, které obvykle vycházejí bez závad, ale znesnadňují nám práci a stále nad námi visí “Damoklův meč” v podobě města a jeho vlivu na pozemky v pronájmu. V tomto prostředí neustále šikany se velmi těžko pracuje a investuje, protože je jen na radních, jestli na další radě pronájem pozemků nezruší. V tomto stavu jsme po celou dobu pronájmu.

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu střelnice (nad požadovaný rámec) a uklidnění veřejného mínění se momentálně připravuje nový provozní řád střelnice, nová balistická zpráva doplněná o nové prvky a úpravy střeliště včetně dopadové plochy. Ač považujeme jak my, tak znalci v oblasti balistiky, střelnici za bezpečnou, tak dokud nebudou dokončeny výše zmíněné úpravy, vypracována a schválena nová balistická zpráva a provozní řád střelnice, střelba na Hliníku bude pozastavena.

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 11.1.2022

Rybář Petr – jednatel společnosti