Střelnice znovu otevřena od 31.1.2022

Přátelé, kamarádi, návštěvníci, děkujeme Vám za pomoc při úpravách střelnice Hliník, které probíhaly v posledních dvou měsících. Bez vaší pomoci bychom se určitě neobešli. Během této doby proběhly na střelnici změny, které směřují k vyšší bezpečnosti, a plynulosti provozu. Nechali jsme přepracovat provozní řád střelnice a po konzultaci se dvěma znalci z oboru balistiky jsme udělali spoustu změn a úprav.

Na základě úprav byla také vypracována nová balistická zpráva znalcem v oboru balistiky a ta byla také schválena bez výhrad. Nutno podotknout, že z naší iniciativy.  Věříme, že úpravy rozptýlí lži, polopravdy a účelová prohlášení, která vytvořila Česká Televize společně s několika občany ve své bulvární reportáži.

Co se úprav týče, nad zadním dopadištěm byla postavena ochrana proti eventuálním odletům a dopadová plocha doplněna o 40cm písku, v pistolové části byla vytvořena také zábrana proti odletům. Byla odstraněna část valů, které by eventuálně mohly narušit trajektorii střely. Opraven beton na střelišti, doplněny pneumatiky, natřen plot, připraveno je vylepšení kamerového systému a další úpravy navíc, které budou doplněny již za provozu a s balistikou nesouvisí.

Střelnice Hliník je bezpečná střelnice ze které odlety střel nehrozí a za našeho působení nehrozily. Všichni jsme odvedli obrovský kus práce a investovali nemalé prostředky. Rádi vás zase uvidíme od pondělka 31.1.2022 od 11 do 16 hodin.